Publicidade ao cálcio é algo “criminoso”

Publicidade ao cálcio é algo “criminoso”

Ordem dos Médicos